Bestuur, beheer & contact

Bestuur, beheer & contact

Bestuur

Dorpshuis Zuidwolde heet officieel Stichting Beheer Dorpshuis Zuidwolde. Deze stichting heeft volgens de statuten ‘ten doel het culturele en sociale leven in Zuidwolde, gemeente Bedum, de gelegenheid te bieden activiteiten te ontplooien, daaronder begrepen evenementen van overheid, andere rechtspersonen en privépersonen, en daartoe ruimte beschikbaar te stellen, al dan niet tegen vergoeding’. Dat klinkt heel officieel, maar eigenlijk willen we gewoon zorgen voor dorpshuislocaties die vrij toegankelijk zijn voor het dorp.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Arjan Vliem – Voorzitter
Tessa Valentien – Secretaris
Egbert Euser – Penningmeester
Noortje Kerkhof – Namens PBZ
Roel Meems – Namens de gebruikers
Siebe Folkers – Namens ZNS
… – Namens de eigenaar

Dorpshuis Zuidwolde is nog op zoek naar een nieuw lid voor het bestuur die de belangen van de eigenaar (Nederlands Hervormde Kerk) van het gebouw de Kern behartigt. Lidmaatschap van deze gemeente is geen vereiste. Voor deze functie kun je zowel als actief als enigszins passief lid in het bestuur plaatsnemen. Minimaal gevraagde tijd is aanwezigheid op vergaderingen (ongeveer 1 keer per 2/3 maanden). Lijkt het je leuk om in ons bestuur mee te denken? Meld je aan via het onderstaande contactformulier!

 

Heb je vragen of opmerkingen voor het bestuur? Vul het contactformulier hieronder in. Kijk voor zaalhuur op de pagina Zaalhuur!

Beheer

Het beheer van de dagelijkse running van het dorpshuis wordt vrijwillig door Roelie Oudman opgenomen. Zij geeft leiding aan een grote groep vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld voor bardiensten.

Heb je vragen over het beheer of wil je aanmelden als vrijwilliger, vul dan het contactformulier hieronder in. Kijk voor zaalhuur op de pagina Zaalhuur!