Bestuur, beheer & contact

Bestuur, beheer & contact

Bestuur

Dorpshuis Zuidwolde heet officieel Stichting Beheer Dorpshuis Zuidwolde. Deze stichting heeft volgens de statuten ‘ten doel het culturele en sociale leven in Zuidwolde, gemeente Bedum, de gelegenheid te bieden activiteiten te ontplooien, daaronder begrepen evenementen van overheid, andere rechtspersonen en privépersonen, en daartoe ruimte beschikbaar te stellen, al dan niet tegen vergoeding’. Dat klinkt heel officieel, maar eigenlijk willen we gewoon zorgen voor dorpshuislocaties die vrij toegankelijk zijn voor het dorp.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Arjan Vliem – Voorzitter
Tessa Valentien – Secretaris
Noortje Kerkhof – Penningmeester
Egbert Euser –Namens PBZ
Roel Meems – Namens de gebruikers
Siebe Folkers – Namens ZNS
Menna Havinga – Namens NH Kerk

Heb je vragen of opmerkingen voor het bestuur? Vul het contactformulier hieronder in. Kijk voor zaalhuur op de pagina Zaalhuur!

Beheer

Het beheer van de dagelijkse running van het dorpshuis wordt vrijwillig door Roelie Oudman opgenomen. Zij geeft leiding aan een grote groep vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld voor bardiensten.

Heb je vragen over het beheer of wil je aanmelden als vrijwilliger, vul dan het contactformulier hieronder in. Kijk voor zaalhuur op de pagina Zaalhuur!